Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia podyplomowe Zarządzanie Warszawa

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Zarządzanie BHP

Cena za semestr od 1600zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Cena za semestr od 1600zł

Akademia NeuroBiznesu – Przywództwo i Zarządzanie

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Zarządzanie procesami w logistyce 4.0

Cena za semestr od 1600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Zarządzanie w systemie oświaty

Cena za semestr od 1500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

PS Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami

PS Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Collegium Civitas

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Zarządzanie kryzysem

Zarządzanie prywatną placówką medyczną

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rekomendowane studia podyplomowe - Zarządzanie w Warszawie

Zarządzania Projektem (Project Management) – UW

Podyplomowe studia niestacjonarne, prowadzone w trybie zaocznym ze zjazdami weekendowymi, realizowane trakcie dwusemestralnej nauki – 1 rok. Kierunek daje możliwość zgłębienia wiedzy na temat działań menadżerskich związanych z zarządzaniem projektem, z planowaniem struktury i nadzoru nad realizacją projektu, przy użyciu nowoczesnych technik i narzędzi interaktywnych. Nauka skupia się przede wszystkim na nadzorze realizacji, metodach budowania efektywnego zespołu, analizie rynku, podstawach negocjacji, organizacji projektów Unijnych, pozyskiwaniem środków budżetowania projektów, przepisach prawnych związanych z zarządzaniem projektem i prawidłowymi metodami prezentacji projektu z wystąpieniami publicznymi i zidentyfikowaniem grupy odbiorczej. Słuchacze studium podyplomowego znajdują zatrudnienie w zespołach projektowych na stanowiskach menadżerskich, przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych realizujących projekty Unii Europejskiej, prywatnych firmach marketingowych, działach promocji i reklamy, a także prowadzą prywatną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania i realizacji projektów.

Zarządzanie w IT SWPS

Jednoroczne, podyplomowe studia – realizowane w trakcie dwóch semestrów z nauką w trybie zaocznym (niestacjonarny). Kierunek przeznaczony dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z branżą IT, wykonujących zadania menadżerskie. Nauka pozwala nabyć umiejętności kierowania zespołem IT, przydatne we współczesnym biznesie z wykorzystaniem narzędzi i systemów informatycznych. Jako kierujący zespołem, słuchacz uczy się metod komunikacji pomiędzy kierownictwem a zespołem informatycznym, mającej na celu wdrażanie i projektowanie innowacyjnych systemów i projektów informatycznych poprawiających wydajność firmy. Nauka pozwala zdobyć wiedzę na temat efektywnego zarządzanie obszarem IT w przedsiębiorstwie, nowoczesne systemy informatyczne wykorzystywane w biznesie oraz metody ich projektowania i wdrażania. Absolwenci kierunku są poszukiwanymi przez firmy i korporacje specjalistami ds. IT, analitykami i konsultantami systemów informatycznych, kierownikami projektów informatycznych na szczeblach administracyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach samorządowych.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - SWPS

Dwusemestralne, jednoroczne studia podyplomowe z nauką prowadzoną w formie niestacjonarnej. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy związanej z bezpieczeństwem i zagrożeniami cyberprzestrzeni w działalności przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. Nauka pozwala zdobyć niezbędne kompetencje do zarządzania systemami bezpieczeństwa zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w instytucjach i działalności gospodarczej, poznanie i umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi przydatnych w walce z cyberprzestępczością, analizowania współczesnych zagrożeń cyfrowych w wymiarze społecznym i gospodarczym. Absolwent znający aspekty techniczne i najnowsze trendy stosowane w cyberbezpieczeństwie z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, są cenionymi na rynku pracy specjalistami. Absolwenci z powodzeniem znajdują pracę w niemal każdym sektorze administracji publicznej, przedsiębiorstwach i korporacjach, bankowości i organach ścigania na stanowiskach menadżerów IT nadzorujących bezpieczeństwo teleinformatyczne, analityków ryzyka czy konsultantów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.